Projekt “Aktywny Senior” Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora przy ul. Watzenrodego 15 w Toruniu

 

Fundacja Pro Omnis w Partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie realizuje projekt “Aktywny Senior“.

Projekt realizowany w okresie 01.01.2020-31.12.2021 na terenie Gminy Miasta Toruń, skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt ma charakter partnerski. Celem proj. jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez:

  • utworzenie 4 Dziennych Domów Pobytu, 1 klubu seniora oraz 116 mieszkań wspieranych i objęcie wsparciem łącznie 200 osób (140K i 60M) do 31.12.2021 r.

W projekcie weźmie udział 200 osób (w tym 140 K i 60 M) niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych, które mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

1. Dzienne Domu Pobytu (4 domy dla 30 os. każdy),

2. Klub seniora (dla 30 os.),

3. Mieszkania wspierane (dla 116 os.).

 

W ramach projektu “Aktywny Senior” Fundacja Pro Omnis realizuje 2 zadania:

  1. Utworzenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Watzenrodego 15 w Toruniu
  2. Utworzenie Klubu Seniora przy ul. Watzenrodego 15 w Toruniu

Koszt całkowity: 10 430 457,58 zł

Kwota dofinansowania: 9 387 411,82 zł

Wkład własny: 1 043 045,76 zł

Źródła dosynasowania: Europejski Fundusz społeczny, Budżet Państwa

______________________________________________________________________________________

Dokumenty rekrutacyjne:

0 – Formularz zgłoszeniowy Aktywny Senior

0 – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywny senior

2 – Oświadczeni UP- ochrona danych osobowych – AS