Klub Seniora JAR

Fundacja Pro Omnis realizuje projekt pn. Klub Seniora JAR, ul. Watzerodego 15 w Toruniu

Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 poprzez zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla 13 (11K,2M) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie M.Torunia poprzez działalność klubu seniora do 30.11.2022 r.

Wartość projektu 50 000,00 zł, w tym Fundusze Europejskie 42 500,00 zł.