Klub seniora “Nasze Pokolenie”

Fundacja Pro Omnis realizuje projekt pn. Klub Seniora “Nasze Pokolenie”, ul. Jarużyńska 9 w Bydgoszczy.

Celem projektu jest przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 poprzez zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych dla 13 (11K,2M) osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu na terenie M.Bydgoszczy poprzez działalność klubu seniora do 30.11.2022 r.

Wartość projektu 50 000,00 zł, w tym Fundusze Europejskie 42 500,00 zł.