Rozeznanie rynku „Dostosowanie pomieszczeń- ścianka modułowa składana umożliwiająca podział dużego pomieszczenia Dziennego Domu Pobytu, ul. Jarużyńska 9 w Bydgoszczy”

Mając na uwadze zachowanie zasad przeprowadzania procedury rozeznania rynku dla projektu pn. „Rozwój usług opiekuńczych w mieście Bydgoszczy” w ramach osi priorytetowej RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo, RPKP.09.01.00, Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, RPKP.09.01.02 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT, w okresie od 2020-09-01 do 2022-12-31 Fundacja Pro Omnis w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty na „Dostosowanie pomieszczeń- ścianka modułowa składana umożliwiająca podział dużego pomieszczenia ul. Jarużyńska 9 w Bydgoszczy” 

Ogłoszenie w załączniku.

Oferty należy składać do dnia 15.09.2022 r. pocztą elektroniczną na adres: biuro@proomnis.org.pl (scan podpisanych dokumentów) na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia lub osobiście pod adres: ul. Jarużyńska 9 w Bydgoszcz

Rozeznanie rynku – ścianka modułowa

zał. nr 1 do Rozeznania rynku z dn. 05.09.2022 Ścianka modułowa

PROAKTYWNI w Toruniu

Projekt skierowany do 80 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 40 osób z otoczenia uczestników projektu. Zapraszamy obywateli Ukrainy! Szczegóły dostępne w naszym mini spocie poniżej.

Serdecznie zapraszamy do rekrutacji na ulicy Watzerodego 15 w Toruniu. Prosimy zapoznać się z dokumentami rekrutacyjnymi dostępnymi poniżej.

Uwaga! Przy każdym dokumencie znajduje się opcja umożliwiająca jego pobranie.

1.Formularz rekrutacji dla uczestnika (docx.)

Aby pobrać formularz kliknij TUTAJ

2. Deklaracja uczestnictwa (docx.)

Aby pobrać deklarcje kliknij TUTAJ

3.Oświadczenie o spełnianiu kryteriów (docx.)

Aby pobrać Oświadczenie kliknij TUTAJ

4.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na publikację (docx.)

Aby pobrać oświadczenie kliknij TUTAJ

5.Oświadczenie o danych osobowych (docx.)

Aby pobrać oświadczenie kliknij TUTAJ

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA (pdf)

Aby pobrać regulamin  kliknij TUTAJ