WSPIERANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

Projekt: WSPIERANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH – prowadzenie lokalnych miejsc spotkań i aktywności dla mieszkańców Torunia – Centrów Aktywności Lokalnej (CAL)