Rozeznanie rynku na zakup Zestawów produktów do przygotowania „wyżywienia” lub gotowy posiłek (poz. I.1.2) dla uczestników projektu „Klub JarEk – kontynuacja”.

Mając na uwadze zachowanie zasad przeprowadzania procedury rozeznania rynku dla zadania publicznego  pn. Klub JarEk – kontynuacja”, który jest finansowany przez środków Gminy Miasta Toruń , w okresie od 2024-01-01 do 2024-12-31 Fundacja Pro Omnis w Bydgoszczy zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie ceny za Zestaw produktów do przygotowania wyżywienia  lub gotowy posiłek (poz. I.1.2) dla uczestników projektu Klub JarEk – kontynuacja”.

 Wycena dotyczy pozycji:

Przygotowania i dostarczenia:

 1. produktów do przygotowania kanapek, lub
 2. kanapek lub bułek gotowych (min 2 na osobę) lub
 3. pizzy,
 4. zapiekanek lub produktów do ich samodzielnego przygotowania
 5. zupy (min.250 ml),
 6. kiełbasek,
 7. nuggets,
 8. dań z warzyw
 9. obranych warzyw (min. 250g)
 10. owoców i podobnych dań (min. 2 szt)

Wykonawca proszony jest o wycenę zestawu dziennego dla 30 uczestników (dzieci w wieku od 7 do 18 lat).

Prosimy o podanie ceny brutto za jeden dzień dla całej grupy.

Posiłki nie powinny powtarzać się przez 10 dni za wyjątkiem kanapek lub bułek lub produktów do ich wykonania.

 

Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku przez minimum 4 godziny od godz. 15:00, przy czym w okresie wakacyjnym jest możliwa zmiana godzin i byłaby czynna od godz. 9:00 do 13:00

 

Szacuje się liczbę zamówionych zestawów w 2024 r – 242 zestawów.

 

Wymagania:

2 letnie doświadczenie w realizacji usług.

Termin wykonania zamówienia: ustalony  z wykonawcą po wyborze oferty, najpóźniej do 15.01.2024.

Kryteria oceny ofert:

 1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).
 2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 11.01.2024 r. pocztą elektroniczną na adres: biuro@proomnis.org.pl (scan podpisanych dokumentów) na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia lub osobiście pod adres: ul. Watzenrodego 15 w Toruniu .

Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie

Rozeznanie rynku Klub Jarek – produkty spożywcze