Rozeznanie rynku „Wsparcie materialne żywnościowe” (poz. II.3) dla uczestników projektu „Aktywna Mama Plus ”

Mając na uwadze zachowanie zasad przeprowadzania procedury rozeznania rynku dla projektu pn. „Aktywna Mama Plus ”, który jest finansowany przez Google org za pośrednictwem Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych (POP FUND), w okresie od 2024-03-01 do 2024-11-30 Fundacja Pro Omnis zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie ceny za Wsparcie materialne żywnościowe  (poz. II.3) dla uczestników projektu „Aktywna Mama Plus ”.

Wycena dotyczy zamówienia:

Zestawów pomocy żywieniowej w postaci posiłków i/lub surowców niezbędnych do wykonania posiłków.

1 zestaw ma stanowić minimum 5 porcji obiadowych/lub surowców do wykonania min.5 porcji obiadowych – przybliżone zapotrzebowanie na jednego uczestnika 1 zestaw/miesiąc  przez 7 miesięcy realizacji projektu (maj-listopad.2024) :

Przykładowy zestaw produktów:

Towar

Zestaw na jeden miesiąc

waga

1 zestaw obiadowy – 5  szt. kotlet mielony plus kasza/ryż (surowe)

min. 500 g porcje mięsa + sos i dodatek skrobiowy

1 zestaw obiadowy – 5 szt.  burgerów (gołąbków itp.) plus kasza/ryż (surowe)

min. 500 g porcje mięsa + sos i dodatek skrobiowy

1 zestaw obiadowy – 5 szt.  kotlety wege  + kasza/ryż (surowe)

min. 500 g porcje vege + sos i dodatek skrobiowy min. 500 g

Zamówienia szacuje się na ok. 700 szt. zestawów w ramach wsparcia żywieniowego w okresie całego projektu. Po 100 szt. zestawów miesięcznie – dostarczone będą Zamawiającemu na terenie Miasta Torunia (ul. Watzenrodego 15)

Wymagania:

2 letnie doświadczenie w realizacji usług .

Termin wykonania zamówienia: ustalony z wykonawcą po wyborze oferty.

Kryteria oceny ofert:

1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).

2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 24.04.2024 r. pocztą elektroniczną na adres: biuro@proomnis.org.pl (scan podpisanych dokumentów) na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia lub osobiście pod adres: ul. Watzenrodego 15 w Toruniu .

 

Oferty złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.

 

Rozeznanie rynku Aktywna Mama – produkty spożywcze 15.04.2024