Rozeznanie rynku na zakup  Projektora multimedialnego (poz. I.8.2) dla zadania publicznego  pn. „WSPIERANIA ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH – CZĘŚĆ III – prowadzenie lokalnych miejsc spotkań i aktywności dla mieszkańców Torunia – Centrów Aktywności Lokalnej (CAL)” – BIELAWY

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze zachowanie zasad przeprowadzania procedury rozeznania rynku dla zadania publicznego  pn. WSPIERANIA ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH – CZĘŚĆ III – prowadzenie lokalnych miejsc spotkań i aktywności dla mieszkańców Torunia – Centrów Aktywności Lokalnej (CAL)” – BIELAWY, który jest finansowany przez środków Gminy Miasta Toruń , w okresie od 2024-04-05 do 2024-12-31 Fundacja Pro Omnis w Bydgoszczy zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie ceny za zakup  Projektora multimedialnego (poz. I.8.2)

Wycena dotyczy pozycji:

Projektora multimedialnego – Przykładowy opis produktu:

Towar

specyfikacja

 

Projektor multimedialny

Typ matrycy: DLP

Jasność [ANSI lumen]: 2000-3500

Współczynnik kontrastu: 10000-20000:1

Rozdzielczość podstawowa: Full HD (1920 x 1080)

3D ready: Tak

Bluetooth: Nie

 

Szacuje się zakup 1 szt.

 

Termin złożenia oferty: 28.05.2024,

Forma złożenia: na formularzu oferty (zał. nr 1) – elektronicznie na adres biuro@proomnis.org.pl lub osobiście CAL ul. Watzerodego 15 w Toruniu

Termin wykonania zamówienia: ustalony  z wykonawcą

Kryteria oceny ofert:

  1. Kryterium wyboru oferty jest cena (cena – 100%).
  2. Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniającą wymagania Zamawiającego.

Rozeznanie rynkuCAL – projektor

zał. 1 formularz oferty projktor

.