Zapytanie ofertowe: Szkolenie zawodowe kadry i płace

Mając na uwadze zachowanie zasad przeprowadzania procedury rozeznania rynku dla projektu pn.: „Aktywna Mama Plus ”, który jest sfinansowany przez Google.org za pośrednictwem Funduszu Polskich Organizacji Pozarządowych (POP FUND) w okresie od 2024-03-01 do 2024-11-30, Fundacja Pro Omnis w Bydgoszczy zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie ceny za organizację i przeprowadzenie szkolenia zawodowego (opis w pliku poniżej), dla uczestników projektu: szkolenie zawodowe kadry i płace.

Szczegóły zapytania ofertowego – kliknij TUTAJ

Załącznik do zapytania – kliknij TUTAJ