Klub JARek kontynuacja

Zadanie polega na utworzeniu i prowadzeniu świetlicy środowiskowej i socjoterapeutycznej pod nazwą Klub JarEek przy ul. Watzenrodego 15/32 w Toruniu oraz opracowaniu programu profilaktyczno-socjoterapeutycznego dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do JarKa, zamieszkującej bądź uczącej się na terenie miasta Torunia.

  • Do świetlicy uczęszczać będzie minimum 30 dzieci.
  • Świetlica będzie czynna minimum 5 dni w tygodniu przez minimum 4 h.
  • Wszystkie dzieci zostaną zdiagnozowane pod kątem ich sytuacji i potrzeb. Efektem diagnozy będzie plan pracy z dzieckiem i rodziną.

Oferta Klubu będzie odpowiadała potrzebom i zainteresowaniom dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy.

klub JARek Toruń

Klub za główny cel stawia rozwój zainteresowań jako prewencję przed patologią i alienacją oraz wsparcie w sytuacjach kryzysowych i wymagających terapii.

Klub ma za zadanie kreować aktywności inne, niż te, które są ryzykowne i prowadzą do niepożądanych postaw. Budujemy miejsce niezwykłe, organizując kreatywnie czas dzieciom i wspierając się wolontariatem m.in seniorów, tworząc relacje międzypokoleniowe. Rozniecanie pasji, budowanie relacji i więzi rówieśniczej i międzypokoleniowej to cele rozpisane na lata dla Klubu JarEk.

Projekt współfinansowany przez Gminę Miasta Toruń.

zrealizowano dzięki wsparciu gminy miasta torun