Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych

Projekt: Wspieranie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych – prowadzenie lokalnych miejsc spotkań i aktywności dla mieszkańców Torunia – Centrów Aktywności Lokalnej (CAL)