Projekt “Klub Seniora Centrum Wielu Pokoleń - Seniorom”

Fundacja Pro Omnis realizuje zadanie publiczne finansowane ze środków Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2014-2020 – Edycja 2019

Zadanie pt. „Centrum Wielu Pokoleń – Seniorom” realizowane jest w okresie 1.10 – 31.12.2019 r..

Klub Samopomocy „Centrum Wielu Pokoleń – Seniorom” powstanie i będzie funkcjonował w Bydgoszczy w dzielnicy Fordon, przy ul. Jarużyńskiej 9 i jest kierowany do min. 10 osób ( w tym min. 3 osoby niepełnosprawne) w wieku 60+ i będzie czynny 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (6 h).

W ramach działalności klubu uczestnicy uzyskają dostęp do:

  • usług opiekuńczych w klubie i w domu
  • zajęć terapeutycznych,
  • zajęć animacyjnych
  • udziału w wydarzeniach kulturalnych
  • posiłku (poczęstunek i obiad)

Wszystkie działania mają służyć integracji , budowaniu relacji, aktywizowania postaw uczestników wobec siebie i otoczenia.

Zadaniem projektu jest wzmocnienie poczucia przynależności  do lokalnej społeczności, wyeliminowania uczucia osamotnienia oraz odsuwania się seniorów i bierności społecznej.

Rekrutacja rusza 01.10.2019 w siedzibie Fundacji Pro Omnis ul. Jarużyńska 9 w Bydgoszczy, w godz. 8-16.

Wysokość dotacji: 40 000,00 zł

Publikacja: 30.09.2019

Zakończenie projektu: 31.12.2019