Projekt “Aktywny Senior” Prowadzenie Dziennego Domu Pobytu i Klubu Seniora przy ul. Watzenrodego 15 w Toruniu

logo unia europejska

Fundacja Pro Omnis w Partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie realizuje projekt „Aktywny Senior”.

Projekt realizowany w okresie 01.01.2020-31.12.2021 na terenie Gminy Miasta Toruń, skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt ma charakter partnerski.

Celem proj. jest zwiększenie dostępu do usług świadczonych w lokalnej społeczności poprzez:

*utworzenie 4 Dziennych Domów Pobytu, 1 klubu seniora oraz 116 mieszkań wspieranych i objęcie wsparciem łącznie 200 osób (140K i 60M) do 31.12.2021 r.

W projekcie weźmie udział 200 osób (w tym 140 K i 60 M) niesamodzielnych, w tym starszych i niepełnosprawnych, które mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

1.Dzienne Domu Pobytu (4 domy dla 30 os. każdy),
2.Klub seniora (dla 30 os.),
3.Mieszkania wspierane (dla 116 os.).

W ramach projektu “Aktywny Senior” Fundacja Pro Omnis realizuje 2 zadania:

*Utworzenie Domu Dziennego Pobytu przy ul. Watzenrodego 15 w Toruniu
*Utworzenie Klubu Seniora przy ul. Watzenrodego 15 w Toruniu

Koszt całkowity: 10 430 457,58 zł
Kwota dofinansowania: 9 387 411,82 zł
Wkład własny: 1 043 045,76 zł
Źródła dofinansowania: Europejski Fundusz społeczny, Budżet Państwa

Publikacja: 02.01.2020

Zakończenie projektu: 31.12.2023