Projekt "Przedsiębiorstwo Społeczne Plus"

Projekt realizowaliśmy od 06-12.2023 – zakończony 31.12.2023.

DZIĘKI CZEMU:

w ramach MECHANIZMU „A”

  • uzyskaliśmy wsparcie w  przygotowaniu do certyfikacji zewnętrznej w ramach systemu HACCP,
  • częściowo sfinansowaliśmy prace nad sklepem internetowym www.kropka.org.pl – PRZEJDŹ DO SKLEPU KROPKI,
  •  utrzymaliśmy dalszą współpracę z biurem księgowym i kadrowym 

Łączna kwota wsparcia w ramach Programu: 83050.00 zł

w ramach MECHANIZMU „B”

Przeprowadzić działania reintegracyjne w tym wsparcie indywidualne, animacyjno – integracyjne oraz szkoleniowe dla łącznie 14 pracowników Naszego przedsiębiorstwa.  

Łączna kwota wsparcia w ramach Programu: 35920.00 zł

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 14/PS/2023 z dnia 13 luty 2023 w sprawie uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego dostępna poniżej.

Przedsiębiorstwo społeczne