Od 20217 roku posiadamy status przedsiębiorstwa społecznego

W tym czasie utworzyliśmy 13 miejsc pracy w ramach wsparcia z Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Twarde kryteria

  • Jesteśmy non-profit to znaczy, że zyski przeznaczamy na cele statutowe
  • Zatrudniamy 30% osób wymagających wsparcia
  • Realizujemy cele społeczne poprzez aktywność statutową (np.: prowadzimy opiekę dzienna dla osób niesamodzielnych, prowadzimy rehabilitację zawodową i społeczną ludzi w potrzebie, wspieramy osoby chore)