Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 8/2017

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 8/2017

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z protokołem Komisji wyboru ofert,
wyłoniono wykonawcę usługi wykonania lub sprzedaży, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na rzecz uczestników projektu „Centrum wielu Pokoleń”: Fundacja Dla Ciebie