Blog

Zapytanie ofertowe z dn. 31.08.2018 r.

Zapraszamy do składnia ofert na Świadczenie usług psychologicznych, terapeutycznych i usługi terapeuty zajęciowego dla osób z otoczenia uczestników Dziennego Domu Pobytu „Centrum Wielu Pokoleń” i beneficjentów projektu

Zapytanie_ofertowe_31_08_2018

Załącznik_nr_1_szczegółowy_opis_31_08_2018

2018_08_31_Załącznik_nr_2 Formularz oferty

2018_08_31_Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań

2018_08_31_Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków

2018_08_31_Załącznik nr 5_ PS

2018_08_31_Załącznik_nr_6_Umowa wzór

Zapytanie jest również dostępne na stronie internetowej:  https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1134489

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 8/2017

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego nr 8/2017

Uprzejmie informuję, iż zgodnie z protokołem Komisji wyboru ofert,
wyłoniono wykonawcę usługi wykonania lub sprzedaży, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli na rzecz uczestników projektu „Centrum wielu Pokoleń”: Fundacja Dla Ciebie